คุณ จิรัชยา สุขเฉวง

กรรมการผู้จัดการ

คุณ ณัฐกันต์ รองเมือง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคอาร์ สุราษฏร์ธานี จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที.เอ็ม.จี. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทที่มีประสบณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ซึ่งได้ร่วมมือ กับ บริษัท เค อาร์ สุราษฎร์ธานี ที่มีประสบการในการบริหารจัดการคนงานต่างด้าวมากกว่า 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU และดำเนินการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย อย่างผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงาน ถูกกฎหมาย โดยจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการต่างๆ เหมือนแรงงานคนไทย ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าต่างด้าวจะไม่ถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน